Realizacija prvog dela projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“

Mreža obrazovnog razvoj završila je sa realizacijom prvog dela projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“ koji je podržan i od strane Ministarstva prosvete RS. Cilj projekta je unapređenje znanja i veština nastavnika i stručnih saradnika u oblasti izrade i primene Individualnog obrazovnog plana, kao i u okviru izrade i primene Elektronskog IOP-a. U okviru dosadašnjeg dela projekta najpre su tokom januara i  februara meseca održana predavanja na temu „Zakonski okviri i koraci u izradi IOP-a“  u osam osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Niša. Škole u kojima su održana predavanja su: OŠ „Ćele kula“ Niš, OŠ „Vuk Karadžić“ Niš, OŠ „Dositej Obradović“ Niš, OŠ „Branislav Nušić“ Donja Trnava, OŠ „Vožd Karađorđe“ Matejevac, OŠ „Jastrebački partizani“ Merošina, kao i Prehrambeno-hemijska škola Niš i građevinska škola „Neimar“ Niš. Nakon toga su u februaru i martu mesecu održane radionice „Elektronski IOP“ na temu izrade i primene EIOP-a u nastavi, a učesnici ovih radionica bili su nastavnici iz pomenutih osnovnih i srednjih škola, njih ukupno 64. Sve radionice su održane u prostorijama Regionalnog  centra u Nišu, a realizatori radionica i predavanja su psiholog Miša Ljubenović i nastavnica matematike Sonja Zdravković. Ovim radionicama je prvi deo projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“ završen. U nastavku projekta nastavnici pomenutih škola će učestvovati u izradi i primeni EIOP-a u svojim školam, a uspešnost njihove primene biće praćena od strane realizatora projekta. Partneri Mreže u realizaciji projekta su Ramonda d.o.o. i Regionalni centar Niš.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Predavanja i radionice projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“ 

Advertisements

Nastavak projekta Elektronski IOP – korak bliže inkluziji

Mreža obrazovnog razvoja je tokom februara i marta meseca nastavila realizaciju svog projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“. U petak 24.02.2017. u Regionalnom centru u Nišu održane su radionice „Elektronski IOP“  u okviru pomenutog projekta.  Radionice su realizovane za nastavnike OŠ „Vuk Karadžić““ i OŠ „Dositej Obradović“ iz Niša. Nakon toga, održan je još jedan set radionica u sredu 01.03.2017. takođe u Regionalnom centru u Nišu i tada su održane radionice za nastavnike OŠ „Ćele kula“ i Građevinske škole „Neimar“ iz Niša. Realizatori radionica i predavači su Miša Ljubenović i Sonja Zdravković. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvete RS. U projekat je uključeno 8 škola sa područja Grada Niša. Cilj projekta je unapređivanje znanja i veština nastavnika u izradi i primeni Individualnog obrazovnog plana. Partneri na projektu MOR-u su Ramonda d.o.o i Regionalni centar Niš. Realizacijom ovih radionica završena je projektom predviđena obuka za nastavnike. Aktivnosti nastavnika biće nastavljene kroz izradu „EIOP-a“ u školama.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Realizacija radionica projekata“Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“

Realizacija projekta Elektronski IOP – korak bliže inkluziji

Udruženje „Mreža obrazovnog razvoja – MOR“ Niš započelo je sa realizacijom projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“. Dana 08.02.2017. realizovan je prvi set radionica „Elektronskog IOP-a“ u okviru ovog projekta. Radionice su održane za nastavnike OŠ „Branislav Nušić“ Donja Trnava i OŠ “ Jastrebački partizani“ Merošina. Naredni set radionica je održan dana 10.02.2017.  i bio je namenjen nastavnicima iz OŠ „Vožd Karađorđe“ Matejevac i  nastavnicima iz Prehrambeni hemijske škole Niš. Sve radionice su održane u prostorijama Regionalnog  centra u Nišu, a realizatori radionica i predavanja su psiholog Miša Ljubenović i nastavnica matematike Sonja Zdravković. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvete RS. U projekat je uključeno 8 škola sa područja grada Niša. Cilj projekta je unapređivanje znanja i veština nastavnika u izradi i primeni Individualnog obrazovnog plana. Partneri na projektu MOR-u su Ramonda d.o.o i Regionalni centar Niš.

Radionice u okviru projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“

Početak realizacije projekta Elektronski IOP – korak bliže inkluziji

Udruženje „Mreža obrazovnog razvoja“ – MOR Niš je tokom januara meseca započelo sa realizacijom svog novog projekta „Elektronski IOP – korak bliže inkluziji“.

Realizacija ovog projekta je podržana i delom finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a više informacija o tome možete videti na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Projekat «Elektronski IOP – korak bliže inkluziji» je zamišljen kao jedan od načina koji treba da podstakne razvoj inkluzivnog obrazovanja korišćenjem veb- programa za izradu i vrednovanje IOP-a. Nastavite sa čitanjem

Sa kojim izazovima se susreću daroviti učenici u obrazovanju ?

Kada se govori o inkluziji odnosno o uključivanju dece u obrazovni sistem obično se najpre misli na decu iz socijalno ugroženih grupa, a retko kada na darovite i talentovane učenike. Ovo se događa prevashodno zato jer je ova grupa učenika već uključena u obrazovanje, pa se postavlja pitanje zašto uopšte govoriti o inkluziji darovite dece. Tačno je da su deca koja su talentovana uključena u proces obrazovanja, ali se negde previđa važno pitanje – kako teče njihovo školovanje ? Vrlo često su njihovi potencijali i sposobnosti takvi da nadilaze predviđene obrazovne okvire i zahtevaju jedan specifičan pristup kako u okviru obrazovnog sistema, tako i društva u celini. Nastavite sa čitanjem

Zašto je važno podsticati inkluziju u obrazovnom procesu ?

Obrazovanje je stub razvoja svakog pojedinca, ali i društva u celini. Obrazovanje podstiče progres na lično i opštem, društvenom planu, i predstavlja smernicu kojom će ići nove generacije, a time i čitavo čovečanstvo. Bez obrazovanja nema ni sadašnjosti ni budućnosti, nema ni pojedinca ni civilizacije.

Obrazovanje predstavlja proces koji započinje u momentu našeg rođenja. Od trenutka kada dođemo na svet, mi počinjemo da učimo. Učimo prve korake i prve reči, spoznajemo sebe i svet koji nas okružuje. Nastavite sa čitanjem

Važni tranzicioni periodi u obrazovanju nakon osnovne škole

Početkom septembra, svake godine, aktuelizuju se brojne pedagoške teme. Svakako, najveću pažnju privlače đaci prvaci, jer polazak u prvi razred je jedan od najvećih prekretnica u životu svakog deteta. Međutim, u toku školovanja postoji još par važnih perioda koji su vrlo značajni i mogu da utiču na dalji tok školvanja i razvoj celokupne ličnosti svakog učenika. U toku osnovne škole ti periodi su polazak u prvi i peti razred i o ovim temama smo pisali u dva predhodna teksta na našem blogu. Nakon osnovne škole postoje još dva važna tranziciona perioda za svakog učenika a to su polazak u prvi razred srednje škole i upis na višu školu odnasno fakultet. Nastavite sa čitanjem